Facturering

Met de komst van het zorgprestatiemodel wordt de zorg die wij als GGZ Heuvelrug verlenen niet meer aan het einde van een behandeling of aan het einde van het jaar in rekening gebracht, zoals u van ons gewend was. Zorg vanaf 2022 wordt per prestatie (consult, groepsconsult, overige prestatie en toeslag) in rekening gebracht. Binnen GGZ Heuvelrug zult u 1 keer per 2 weken een factuur ontvangen voor de zorg die u in de 2 weken daaraan voorafgaand heeft ontvangen.

Van wie ontvangt u een factuur?

GGZ-Heuvelrug is een vrije keuzepraktijk. Dit betekent dat wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars. Uw zorg wordt daarmee niet rechtstreeks aan de zorgverzekeraar gedeclareerd. U ontvangt zelf een factuur die u vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Wij hebben onze facturatie uitbesteedt aan Infomedics. U zult de factuur van de zorg die u bij GGZ Heuvelrug heeft ontvangen via hen ontvangen.

Heeft u vragen over de factuur zelf? Dan kunt u direct bij de servicedesk van Infomedics terecht, op werkdagen tussen 09.00 en 17.30 uur via hun telefoonnummer 036 – 20 31 900.

Heeft u inhoudelijke vragen over de factuur, bijvoorbeeld over de duur van een consult, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons secretariaat via ons telefoonnummer 0343 – 52 26 67. Wij zijn hierop bereikbaar van maandag, dinsdag en donderdag van 09:00 tot 13:00 uur. Op woensdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur. Buiten deze tijden kunt u ons antwoordapparaat inspreken. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Wat staat er op de factuur?

De factuur bevat herkenbare informatie die u eenvoudig kunt controleren. Op deze manier weet u direct welke kosten zijn gemaakt en hoeveel uw zorgverzekeraar hiervan verrekend met uw nog openstaande eigen risico. De factuur bevat de volgende informatie waarop het tarief is berekend:

  • In welke setting (mono- of multidisciplinair) uw consult heeft plaatsgevonden
  • Welke prestatie in rekening is gebracht (diagnostiek consult, behandelconsult of groepsconsult)
  • Welk beroep het consult heeft geleverd
  • Starttijd van het consult
  • Geplande duur van het consult

Naast deze informatie vindt u de volgende informatie terug op uw factuur:

  • Wie de regiebehandelaar is die betrokken is bij uw behandeling
  • Voor welke hoofddiagnose u wordt behandeld
  • Welk zorgvraagtype van toepassing is op uw zorgvraag

Bezwaren tegen verplichte informatie op factuur

Als zorgaanbieder zijn wij verplicht bovenstaande gegevens op de factuur te vermelden. Op het moment dat u de factuur vervolgens indient bij uw zorgverzekeraar, worden deze gegevens ook bekend bij uw zorgverzekeraar en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Voor een aantal onderdelen is het mogelijk om bezwaar te maken om deze gegevens op de factuur te vermelden. Indien u niet wil dat de hoofddiagnose en het zorgvraagtype op de factuur worden vermeld kunt u dit bij ons kenbaar maken door dit aan te geven bij uw behandelaar.

 

Verwijzer?

Bent u een verwijzer? Klik dan door naar Zorgdomein.

Contact

Praktijk Driebergen-Rijsenburg
Arnhemse Bovenweg 285 N
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Praktijk Veenendaal
Nijverheidslaan 1-3
3903 AL Veenendaal

t: 0343 - 522 667
f: 0343 - 522 607
info@ggzheuvelrug.nl