Disclaimer

De informatie op deze website wordt door GGZ-Heuvelrug met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. GGZ-Heuvelrug aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. GGZ-Heuvelrug behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van GGZ-Heuvelrug, welke geen eigendom zijn van GGZ-Heuvelrug, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van GGZ-Heuvelrug. Hoewel GGZ-Heuvelrug uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van de informatie en eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.