Behandelaanbod GGZ Heuvelrug

GGZ-Heuvelrug is een instelling die op ambulante wijze volwassenen met voornamelijk complexe zorgvragen behandelt. Het team is multidisciplinair ingericht, zodat wij complexe problematiek kunnen diagnosticeren en behandelen. Een intakegesprek wordt veelal met een psycholoog en een specialist (psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog) ingepland. Op deze manier kunnen wij goed vaststellen welke zorgvraag een cliënt heeft en welke behandeling daarbij het meest passend is. Wanneer tijdens de intake blijkt dat één discipline de behandeling zal gaan uitvoeren, is dit ook mogelijk. Wanneer tijdens de behandeling blijkt dat een extra discipline/behandelaar nodig is om de behandeldoelen te bereiken, of juist blijkt dat een discipline/ behandelaar minder nodig is, wordt de behandeling respectievelijk opgeschaald of afgeschaald.

Binnen GGZ Heuvelrug hechten wij grote waarde aan het betrekken van het systeem (familie/omgeving), waarvoor wij regelmatig een systeemtherapeut betrekken bij de behandeling. Naast individuele behandeling bieden wij groepsbehandelingen aan. Ook maken wij regelmatig gebruik van online modules.

Uitgangspunt is dat cliënten die bij GGZ Heuvelrug in behandeling zijn één week zonder behandeling/ begeleiding kunnen overbruggen. 

Wij bieden voornamelijk persoonsgerichte therapie aan cliënten van 18 jaar en ouder met de volgende hoofddiagnose/problematiek:

 • Angststoornissen
 • Depressieve stoornissen
 • Slaapstoornissen
 • Somatoforme stoornissen
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Systeem-/relatieproblematiek
 • ADHD (uitsluitend psychodiagnostisch onderzoek en desgewenst psychoeducatie)

Wij zijn niet voldoende ingericht op het behandelen van onderstaande hoofddiagnose/problematiek, aangezien wij hier niet de juiste expertise voor in huis hebben en/of niet beschikken over een crisisdienst. Wel kunnen wij in de meeste gevallen behandeling bieden wanneer deze problematiek onderdeel vormt van één van bovengenoemde hoofddiagnoses/problematiek:

 • Verslavingsproblematiek
 • Bipolaire stoornis
 • Autisme Spectrumstoornis
 • Ernstige depressie met suïcidaliteit
 • Psychotische problematiek
 • Delirium/ dementie
 • Dissociatieve stoornis
 • Genderidentiteitsproblematiek
 • Seksuele problematiek

Twijfelt u of u bij GGZ Heuvelrug op de juiste plek bent? Neem dan contact met ons op!

Verwijzer?

Bent u een verwijzer? Klik dan door naar Zorgdomein.

Contact

Praktijk Driebergen-Rijsenburg
Arnhemse Bovenweg 285 N
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Praktijk Veenendaal
Nijverheidslaan 1-3
3903 AL Veenendaal

t: 0343 - 522 667
f: 0343 - 522 607
info@ggzheuvelrug.nl