PTSS: Post-Traumatisch Stress-Syndroom

PTSS

Indringende gebeurtenissen: meestal kunnen we ze een plekje geven, maar soms is de indruk zo groot dat we het niet kunnen plaatsen. De “film” dringt zich ’s nachts of overdag aan ons op. We kunnen het niet meer van ons af zetten. Blijf er niet mee lopen!

Verwerk je nare gebeurtenis met EMDR

EMDR is een behandeling voor mensen die schokkende traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, waar zij nog zeer vaak en soms dagelijks last van hebben in de vorm van opdringende herinneringen. Vaak gaan zij ook gedrag vertonen waarbij zij bezigheden, contacten en plekken gaan vermijden om geen herinneringen te hebben.
Er wordt gewerkt met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), waarbij gewerkt wordt met het oproepen van de nare herinnering en daarbij tegelijkertijd oogbewegingen worden gedaan. Deze behandeling is op het moment de eerste keuze behandeling voor trauma’s vanwege de goede resultaten. Na de behandeling kun je aan de traumatische gebeurtenis terug denken zonder veel angst en spanning.

BEPP voor politie en andere dienst- en hulpverleners

De BEPP is een behandelvorm die speciaal is ontwikkeld voor politie en andere geüniformeerde beroepen en dienstverleners, door Professor B. Gersons en het AMC. De behandeling wordt al vele jaren bij politiemedewerkers succesvol ingezet. De behandeling is even effectief als de EMDR behandeling, maar werkt op een andere meer indirecte manier, waarbij het ophalen van de emotie ( boosheid, verdriet) een belangrijk onderdeel is.
Er wordt gewerkt met de BEPP methode. Dat wil zeggen dat er eerst aandacht besteed wordt aan psycho-educatie en uitleg over wat traumatisering is. Daarna worden er sessies besteed aan de verwerking van het trauma met imaginaire exposure en het doen van schrijfopdrachten. Vervolgens is er aandacht voor de betekenisgeving van het trauma en de gevolgen daarvan. Tenslotte is er ook ruimte voor een afscheidsritueel waarna je deze periode in je leven kan afsluiten. Tijdens de behandeling wordt ook de partner zo veel mogelijk betrokken.

De behandeling is meer ingebed dan EMDR in uitleg, verwerking en reflectie. De behandeling bestaat in principe uit 16 sessies, maar dat kan individueel verschillen. Onderstaand is onderscheid gemaakt in blokken die vaak door elkaar heen lopen en individueel aangepast kunnen worden.

BEPP I: diagnostiek, psycho educatie en stabilisatie
De behandeling is voor mensen waarbij de diagnose PTSS (over partiële PTSS) is gesteld. Als dat niet gedaan is, zullen er eerst 1-2 gesprekken moeten zijn over de klachten. Naast PTSS komt het vaak voor dat er ook andere klachten zoals depressie en angsten zijn.

BEPP II: verwerking van het trauma
Bij de imaginaire exposure wordt gewerkt met ontspanningsoefeningen om daarna in de verbeelding zo goed mogelijk terug te gaan naar de ‘traumatische ”gebeurtenissen. Daarnaast krijgt men een “schrijfopdracht ”om een brief te maken, met als doel verwerking.

BEP III: betekenisgeving en afsluiten
Het trauma en de gevolgen daarvan maken dat het leven niet meer is zoals daarvoor. Men heeft vaak de kwetsbaarheid van het leven ervaren en is meer dan voorheen bewust geworden van de dreiging die alledaags aanwezig kan zijn.

Wil je meer informatie over EMDR en/of BEPP? Neem dan contact met ons op!

 

 

Verwijzer?

Bent u een verwijzer? Klik dan door naar Zorgdomein.

Contact

Praktijk Driebergen-Rijsenburg
Arnhemse Bovenweg 285 N
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Praktijk Veenendaal
Nijverheidslaan 1-3
3903 AL Veenendaal

t: 0343 - 522 667
f: 0343 - 522 607
info@ggzheuvelrug.nl