Kosten en vergoeding 

Het zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen en hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt. U hoeft zelf geen acties te ondernemen. Wel is het belangrijk dat u weet hoe dit zorgprestatiemodel werkt.

Lees meer

Vergoeding en eigen risico

GGZ-Heuvelrug is een vrije keuzepraktijk en wij staan voor het bieden van de best mogelijke zorg. Wij sluiten geen contracten met verzekeraars omdat wij van mening zijn dat deze op maat gerichte hulpverlening in de weg staan.  

Heeft u voor een restitutiepolis? Dan worden uw zorgkosten geheel of vrijwel geheel vergoed.
Heeft u een budget- of naturapolis? Dan wordt onze zorg voor het grootste deel (ca 50-70%) vergoed.

Lees meer

Kosten onderzoek en/of behandeling

GGZ Heuvelrug is een instelling die voornamelijk complexe zorgvragen behandelt. Het team is daarom multidisciplinair ingericht. Op deze manier kunnen we complexe problematiek diagnosticeren en behandelen. Uw verwijzer heeft u gericht naar deze multidisciplinaire setting verwezen.

Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost.

Lees meer

No show / te laat afmelden voor afspraak

Afspraken binnen onze instelling worden zoveel mogelijk in afstemming met u gemaakt. Het kan voorkomen dat u om onverhoopte redenen de afspraak moet verzetten. Dit is natuurlijk geen probleem. Wel is het noodzakelijk dat u dit uiterlijk 48 uur van tevoren doet via ons telefoonnummer 0343 522 667. Wanneer u de afspraak tijdig verzet (ook wanneer u tijdig ons antwoordapparaat heeft ingesproken), worden er geen kosten in rekening gebracht.

Wanneer u niet op tijd belt of niet op uw afspraak verschijnt, zijn wij genoodzaakt ons no show tarief in rekening te brengen voor de niet nagekomen afspraak. Het no show tarief bedraagt € 55,-. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.

Facturering

Met de komst van het zorgprestatiemodel wordt de zorg die wij als GGZ Heuvelrug verlenen niet meer aan het einde van een behandeling of aan het einde van het jaar in rekening gebracht, zoals u van ons gewend was. Zorg vanaf 2022 wordt per prestatie (consult, groepsconsult, overige prestatie en toeslag) in rekening gebracht. Binnen GGZ Heuvelrug zult u maandelijks een factuur ontvangen voor de zorg die u de maand daaraan voorafgaand heeft ontvangen.

Lees meer

Verwijzer?

Bent u een verwijzer? Klik dan door naar Zorgdomein.

Contact

Praktijk Driebergen-Rijsenburg
Arnhemse Bovenweg 285 N
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Praktijk Veenendaal
Nijverheidslaan 1-3
3903 AL Veenendaal

t: 0343 - 522 667
f: 0343 - 522 607
info@ggzheuvelrug.nl