Welkom bij GGZ Heuvelrug

GGZ die je uitdaagt

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s!!!

De 3 zekerheden van GGZ Heuvelrug

Jij staat centraal

GGZ Heuvelrug is groot genoeg om de beste kwaliteit te bieden, maar klein genoeg om het persoonlijke aspect niet uit het oog te verliezen.

Team van professionals

GGZ Heuvelrug heeft alle disciplines in eigen huis, waarbij onze behandelaren intensief met elkaar samenwerken om de beste zorg te kunnen bieden.

Korte wachtlijsten

GGZ Heuvelrug hanteert een actief beleid om de wachtlijst zo kort mogelijk te houden, zodat je niet lang hoeft te wachten op de beste zorg.

Je loopt vast. Je wilt verder, maar je weet niet hoe. Je merkt dat het allemaal niet meer zo soepel loopt, maar je kunt niet precies aangeven waar het aan ligt. Je wil wel, maar het lukt niet. Gelukkig sta je niet alleen. GGZ Heuvelrug biedt hulp op professionele wijze.

GGZ Heuvelrug is een kleinschalige instelling voor geestelijke gezondheidszorg, dicht tegen de gemeenschap aan. Wij hebben vestigingen in Driebergen-Rijsenburg en Veenendaal. Bij ons krijg je hulp bij psychische vragen, problemen en aandoeningen. Daarbij werken wij nauw samen met jouw huisarts. Ons doel is om jou snel deskundige hulp te bieden, zodat je privé en zakelijk zo min mogelijk uitval hebt.

GGZ Heuvelrug is een vrije keuze praktijk. Wij staan voor het bieden van de best mogelijke zorg. Wij sluiten geen contracten met verzekeraars omdat wij van mening zijn dat deze op maat gerichte hulpverlening in de weg staan.  De zorg die je van ons ontvangt wordt daarmee niet rechtstreeks aan de zorgverzekeraar gedeclareerd. Je ontvangt een factuur die je zelf betaalt aan GGZ Heuvelrug en kunt indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van je zorgverzekeraar en polis wordt daarvan een groot deel vergoed.

Bij GGZ Heuvelrug staan we voor gepersonaliseerde GGZ. Ons team van psychotherapeuten, psychiaters, (klinisch-, GZ- en WO-)psychologen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen, office managers en andere ondersteunende medewerkers staat voor je klaar. Daarnaast vervullen wij een rol in het opleiden van professionals in hun opleiding tot o.a. gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut.

Wij besteden veel aandacht aan de relatie tussen therapeut en cliënt, omdat we van mening zijn dat dit de enige manier is om de beste zorg te kunnen bieden. Niet achteraf met evaluatievragenlijsten, maar al bij de intake. Door kritisch te kijken naar jouw persoonlijke voorkeuren en karaktereigenschappen kunnen wij de behandelvorm kiezen die het beste bij jou past. Onderzoek heeft aangetoond dat een dergelijke aanpak de kans op positieve resultaten van de behandeling significant vergroot.

Praktijk Driebergen-Rijsenburg
Arnhemse Bovenweg 285 N
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Praktijk Veenendaal
Nijverheidslaan 1-3
3903 AL Veenendaal

t: 0343 – 522 667  |  f: 0343 – 522 607  |  info@ggzheuvelrug.nl