Het zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen en hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt. U hoeft zelf geen acties te ondernemen. Wel is het belangrijk dat u weet hoe dit zorgprestatiemodel werkt.

Het nieuwe model gaat niet over de inhoud van de zorgverlening. Het is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor de geleverde geestelijke gezondheidszorg. Een prestatie is in het nieuwe model bijvoorbeeld een consult bij de psycholoog of psychiater. Deze prestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn daardoor herkenbaar en controleerbaar voor iedereen. Doordat de prestaties niet meer gekoppeld zijn aan een langer lopend traject, maar aan een dag, kan er ook veel sneller gedeclareerd worden. Zo is het voor u als cliënt, maar ook voor de zorgaanbieder en zorgverzekeraar snel duidelijk welke kosten er zijn geweest voor een bepaalde periode.

Soorten zorgprestaties

Er zijn verschillende soorten zorgprestaties. Binnen GGZ Heuvelrug zult u vooral te maken krijgen met consulten en groepsconsulten.

  • Consulten. Dit zijn de gesprekken, fysiek of online, die u heeft met uw zorgverlener.
  • Groepsconsulten. U praat met de zorgverlener in een groep met andere cliënten.

Soms is bij een consult iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld reistijd omdat uw zorgverlener bij u thuis was. Deze zorgprestaties heten ‘toeslagen’. Deze worden als dat van toepassing is bij een consult opgeteld. Tot slot zijn er enkele ‘overige prestaties’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een rijbewijskeuring.

De geleverde zorg wordt door middel van deze prestaties geregistreerd in het Elektronisch cliëntdossier (EPD). Deze prestaties zijn vervolgens de basis voor het opstellen van uw factuur.

Hoe zijn de tarieven voor zorgprestaties bepaald?

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Bij het bepalen van deze tarieven is rekening gehouden met:

  • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een WO (wetenschappelijk opgeleide) psycholoog;
  • Het type. Een diagnostiek consult (intake of onderzoek) is duurder dan een behandelconsult, omdat er meer tijd besteedt wordt aan onder andere verslagging;
  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost. Er wordt alléén uitgegaan van de directe tijd. Dat is de duur van het contact met de cliënt (face to face/ beeldbellen/ email). Bij het bepalen van de tarieven is wel rekening gehouden met indirecte tijd, zoals verslaglegging of multidisciplinair overleg.
  • De plek (setting) waar het consult plaatsvindt. Een consult in een multidisciplinaire (meerdere disciplines betrokken) setting is duurder dan een consult in een monodisciplinaire (één discipline betrokken) setting

Bij een groepsconsult wordt bij de bepaling van de prestatie en het bijbehorende tarief geen onderscheid gemaakt in setting en type consult. Bepalend is wel het beroep van de zorgprofessional(s), de groepsgrootte en de duur van het groepsconsult

De tijd die wij u in een consult daadwerkelijk spreken (zowel face to face als via beeldbellen als via email) wordt in rekening gebracht. Wanneer u telefonisch of via email inhoudelijk contact heeft over uw behandeling, ook als dit een kort moment is, ziet u dit dan ook terug op uw factuur. Wanneer u contact heeft met uw behandelaar over het verzetten van uw afspraak of andere praktische zaken, dan wordt dit niet in rekening gebracht.

De tijd die we aan uw behandeling besteden, maar u niet direct zien, wordt niet apart in rekening gebracht. Deze kosten voor ‘indirecte tijd’ zijn opgenomen in de tarieven. Indirecte tijd besteden we aan verslaglegging in uw dossier ter verantwoording van zorg, interne cliëntbesprekingen, overleg met verwijzers etc. Afhankelijk van de aard van de problematiek en het type verrichting beslaat deze indirecte tijd tussen de 30% en 50% van de totale tijd die onze professionals aan uw behandeling besteden.

Een consult (telefonisch, beeldbellen of email) bij de psychiater (veelal medicatie) is een relatief duur consult. Het betreft immers een consult bij een specialist en daarnaast wordt bij een kort consult in verhouding veel indirecte tijd besteed en verrekend. 

Planning = realisatie

Binnen GGZ Heuvelrug werken wij met registratie van de geleverde prestaties op basis van planning = realisatie. Dit betekent dat de starttijd en duur van het consult voor de start van het consult zijn vastgelegd en vooraf aan u bekend gemaakt. De starttijd van het consult wordt op de declaratie voor de zorgverzekeraar meegegeven. Wanneer een consult meer dan 15 minuten afwijkt ten opzichte van de geplande tijd wordt het consult aangepast op basis van realisatie (dit geldt zowel naar boven als naar beneden).

 

Verwijzer?

Bent u een verwijzer? Klik dan door naar Zorgdomein.

Contact

Praktijk Driebergen-Rijsenburg
Arnhemse Bovenweg 285 N
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Praktijk Veenendaal
Nijverheidslaan 1-3
3903 AL Veenendaal

t: 0343 - 522 667
f: 0343 - 522 607
info@ggzheuvelrug.nl