Het eind van het jaar is traditiegetrouw de periode om eens goed te kijken naar uw zorgverzekering. Sluiten de vergoedingen nog aan op uw wensen? Vooral nu is het belangrijk om dit goed te checken, want van een behoorlijk aantal restitutiepolissen zijn de voorwaarden op het gebied van GGZ-hulpverlening gewijzigd.

Van oudsher kon u er bij een restitutiepolis vanuit gaan dat de zorg (voor het grootste deel) vergoed werd, ongeacht de zorgaanbieder die u gekozen had. Dit betekende dat u vrije keuze had en zelf kon kiezen naar welke zorgaanbieder u toe ging. De zorgverzekeraars hanteerden geen aanvullende voorwaarden en u kon gebruikmaken van de zorgaanbieder die het beste bij u past. Hierin gaat bij sommige verzekeraars echter wat veranderen vanaf 2021.

Alhoewel ze het nog steeds een restitutiepolis noemen, is bij ONVZ de polis in ieder geval voor zorg in de GGZ veranderd in een naturapolis. ONVZ heeft contracten afgesloten met zorgaanbieders en als u een volledige vergoeding wilt, kunt u niet meer onbeperkt kiezen naar welke zorgaanbieder u gaat. Dit is een zeer ingrijpende polisverandering, waar u alert op moet zijn als u nu verzekerd bent bij ONVZ. Maar ook andere zorgverzekeraars hebben op allerlei vlakken hun voorwaarden aangepast. Het komt er dan vaak op neer dat wij als zorgverlener een compleet behandelplan moeten opstellen, dat goedgekeurd moet worden door de verzekeraar. Onzes inziens beperkt dat ons in onze werkwijze. Wij staan voor de best mogelijke geestelijke gezondheidszorg. Snelheid en persoonlijke aandacht zijn daarbij cruciaal. Wij behandelen niet een stoornis, maar u als persoon. We merken dat deze filosofie vaak niet aansluit bij de strategie van een zorgverzekeraar, vandaar dat wij ervoor kiezen om trajecten met de betreffende verzekeraars niet aan te gaan.

Wilt u ook in 2021 profiteren van korte wachttijden, de expertise van een multidisciplinair team en aandacht voor u als persoon? Kortom, wilt u de beste zorg genieten? Kijk dan kritisch naar uw zorgverzekering en stap over indien nodig. Heeft u nog vragen? Ons secretariaat helpt u graag verder!