Vrije artsenkeuze belangrijkste criterium keuze zorgverzekering: Eind van het jaar gaat iedereen weer kritisch naar de zorgverzekeringen kijken. Uit onderzoek blijkt dat de vrije artsenkeuze het zwaarst meeweegt bij de beslissing. Vrije artsenkeuze komt voor de premie. De service van de verzekeraar en de kwaliteit van de ingekochte zorg zetten de geïnterviewden op de derde en vierde plaats. Dit blijkt uit het promotie-onderzoek van Domino Determann naar klantvoorkeuren bij zorgverzekeringen. Determann voerde het onderzoek uit onder een representatieve steekproef van ruim 500 Nederlandse volwassenen. Tijdens de periode waarin van zorgverzekering gewisseld kon worden in 2015, vulden zij een online vragenlijst in. De genoemde uitslag geldt vooral voor Nederlanders van 45 jaar en ouder. Ook mensen met een chronische aandoening of respondenten met een bruto inkomen van € 3.000,- of meer per maand stellen de vrije artsenkeuze voorop. Alhoewel jongere, gezondere en minder welvarende respondenten vrije artsenkeuze ook belangrijk vinden, laten zij de hoogte van de maandelijkse premie zwaarder meetellen in hun beslissing. De beste zorg Ook wij vinden vrije artsenkeuze belangrijk. Vanaf 2015 hebben wij daarom geen contracten meer met zorgverzekeraars. Wij stellen het belang van onze cliënten namelijk boven dat van de zorgverzekeraars. Alleen op die manier kunnen wij de best mogelijke zorg bieden.