Vorig jaar hebben we een blog geschreven over PTSS, posttraumatische stress-stoornis. In dat blog legden we uit wat een PTSS is en hoe je het herkent. Ook stipten we kort enkele behandelvormen aan, die veel gebruikt worden om een PTSS aan te pakken. Eén van de bekendere en meest gebruikte vormen is EMDR.

EMDR staat voor “eye movement desensitization and reprocessing”. Een kenmerkend element is het telkens wisselen van de aandacht van links naar rechts. Dit wordt bijvoorbeeld bereikt doordat de therapeut met zijn/haar vingers op zo’n 25 centimeter voor het gezicht van de cliënt heen en weer gaat. Hierdoor wordt de vastgelopen verwerking van de traumatische gebeurtenis weer op gang geholpen. De hersenen krijgen andere associaties bij gedachten aan de traumatische gebeurtenis, waardoor de intensiteit van de beleving afneemt.

Hoe ziet een EMDR-behandeling eruit?
De therapie kent drie fasen, genaamd verleden, heden en toekomst. EMDR begint met het aanpakken van trauma’s in het verleden. Als het goed is, zal de cliënt daarna in het heden beter kunnen functioneren, omdat de impact van de traumatische ervaring is afgenomen. Is dat niet het geval, dan wordt het minder ideale functioneren in het heden onderwerp van de behandeling. Is in het heden alles goed, dan stelt de therapeut de vraag of er in de toekomst nog dingen zijn, waar de cliënt tegenop ziet. Zo ja, dan wordt die vrees het onderwerp van een nieuwe EMDR-sessie. Het uiteindelijke doel is dat de cliënt zijn/haar verleden achter zich kan laten, voluit in het hier en nu leeft en de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.

Misverstanden over EMDR
EMDR is een veelgebruikte behandelvorm, maar helaas bestaan er ook veel misverstanden over EMDR. Zo beweren sommige mensen dat het alleen werkt als de cliënt weet waar de angst vandaan komt. Dat is echter niet noodzakelijk voor een positief effect van de behandeling. Ook horen we weleens dat men denkt dat het in drie sessies werkt en dat het daarna klaar is. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Het is sterk afhankelijk van het soort trauma en de achtergrond van de cliënt.

Wil je weten of EMDR jou ook kan helpen? Neem contact met ons op voor meer informatie!