Tarieven

Nieuwe facturatie model in de GGZ
Met ingang van 2022 gaat de manier waarop de GGZ in Nederland factureert veranderen. De zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) verdwijnen en daarvoor in de plaats komt het Zorg Prestatie Model (ZPM).
De belangrijkste veranderingen is dat de zorg in 2022 per prestatie (intake c.q. onderzoek- of behandelconsult) in rekening wordt gebracht en dat er geen sprake meer is van een factuur per jaar of aan het einde van een traject maar gewoon per maand. Daarnaast wordt de indirecte tijd, de tijd die wij nodig hebben voor administratie en overleg, niet meer apart in rekening wordt gebracht. Deze kosten zijn voortaan verrekend in een extra opslag op het consulttarief.
De tarieven die wij voor onze dienstverlening in rekening mogen brengen worden bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit, de NZA. Deze heeft bepaald dat er met ingang van 2022 consulten in rekening mogen worden gebracht van tenminste 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 of 120 minuten, welke elk een eigen prijsstelling kennen. Er is dus geen sprake van een tarief per uur.
De prijs van het consult wordt behalve door de duur ook bepaald door welke discipline het consult verstrekt. De prijs voor een consult bij een psychiater is hoger dan een consult met een WO (wetenschappelijk opgeleide) psycholoog.
Daarnaast is een intake c.q. onderzoek-consult hoger geprijsd dan een behandelconsult door de extra indirecte tijd die daar met het onderzoek gepaard gaat.
Bij GGZ Heuvelrug wordt u behandeld door een multidisciplinair team. Uw verwijzer heeft u hiervoor geïndiceerd en deze indicatie wordt in de intake geverifieerd. Het kan zijn dat u meer in aanmerking komt voor een monodisciplinaire behandeling, u kunt dan worden doorverwezen of in sommige gevallen binnen GGZ Heuvelrug worden behandeld. Bijvoorbeeld wanneer u uitsluitend een psychiater consulteert. In dat geval gelden de tarieven voor deze setting.
Zowel de professionele standaarden als de eisen die de overheid, NZA en de verzekeraars stellen bij een behandeling in een instelling met een multidisciplinair team resulteren in wat we noemen een straatje. Zo’n straatje bestaat uit een reeks consulten waarbij u verschillende disciplines zult ontmoeten. Zo kennen wij intake-, behandeling- en onderzoekstraatjes. Bij de start van een behandeling doorloopt u een intake-straatje. Wanneer duidelijk is hoe wij uw behandeling kunnen vormgeven, krijgt u een behandel-straatje aangeboden. Wanneer na de intake of tijdens de behandeling vragen rijzen die een verder onderzoek vragen of wanneer het gaat om diagnoses die extra zekerheid vragen (life-time diagnostiek), dan kan een diagnostiek-straatje worden aangeboden.

Intake-straatje

DisciplineDuurCodePrijs
1. WO-psycholoog, 90 minutenCO0783366,46
2. Klinisch psycholoog  (KP) of30 minutenCO0280227,01
Psychiater (PSa)30 minutenCO0272286,54
3. WO-psycholoog,45 minutenCO0393230,07
4. GZ psycholoog (GZ) of45 minutenCO0434251,66
Psychotherapeut (Pt)45 minutenCO0442270,34
Totaal variant WO/KP/GZ1075,20
Totaal variant WO/KP/Pt1093,88
Totaal variant met PSa/GZ1134,73
Totaal variant met PSa/Pt1153,41

Het gehele intake-straatje bestaat uit een gesprek van 90 minuten waarin u een gesprek krijgt met de WO-psycholoog waarbij een klinisch psycholoog of psychiater 30 minuten aanschuift als indicerend regiebehandelaar. Na dit gesprek vindt er een overleg plaats waarin ook een coördinerend regiebehandelaar participeert. Na dit overleg zal deze samen met de WO-psycholoog die de intake startte, onze bevindingen met u bespreken en u een behandeling of ander vervolg aanbieden. De gehele intake wordt schriftelijk uitgewerkt en uw verwijzer krijgt bericht over onze conclusie.

Behandelstraatje

DisciplineDuurCodePrijsAantalTotaal
1. WO-psycholoog45 minutenCO0458179,30101793,00
2. GZ-psycholoog45 minutenCO0499196,851196,85
3. Klinisch psycholoog (KP)45 minutenCO0475246,971246,97
of psychiater (PSa)45 minutenCO0467304,991304,99
of psychotherapeut (Pt)45 minutenCO0507213,241213,24

Totaal variant WO/GZ/KP: 2236,82
Totaal variant WO/GZ/PSa: 2294,84
Totaal variant WO/GZ/Pt: 2203,09

Het gehele behandelstraatje bestaat uit 10 gesprekken met uw uitvoerend behandelaar waarbij rond het 4e gesprek een klinisch psycholoog, psychiater of psychotherapeut participeert. In het 9e gesprek vindt er een evaluatie met de regiebehandelaar plaats waarin met u een vervolgtraject of beëindiging van uw behandeling wordt besproken.

Onderzoekstraatje
Onderzoek naar ADHD of ASS dient extra zorgvuldig te gebeuren omdat het gaat om zogenaamde life-time diagnostiek. Een diagnose die voor u waarschijnlijk blijvend is. Daarom kan er bij een vermoeden van dergelijke problematiek besloten worden verder onderzoek te doen. Hoe dergelijke onderzoeken er uit zien is van te voren moeilijk te voorspellen. Het gaat er immers niet alleen om of u aan een dergelijke diagnose voldoet maar ook om wie u bent, die met deze diagnose moet omgaan. Zo kan het zijn dat er extra onderzoek nodig is naar executieve functies, hoogbegaafdheid etc.
Afhankelijk of er al een intake voor behandeling heeft plaatsgevonden kan een onderzoekstraatje plaatsvinden. Wanneer u verwezen bent voor een onderzoek dan doen wij eerst een intake voor onderzoek. Wij kijken dan hoe wij uw vraag het beste kunnen onderzoeken. Soms blijkt dat die intake al voldoende is.

Intake voor onderzoek

DisciplineDuurCodePrijs
1. WO-psycholoog90 minutenCO0913507,01
2. Klinisch psycholoog  (KP) of30 minutenCO0280227,01
Psychiater (PSa)30 minutenCO0272286,54
Totaal variant WO/KP793,55
Totaal variant WO/Pt/PSa734,02

Na deze intake voor onderzoek kan er een onderzoek plaatsvinden naar ADHD, ASS of algemene psychodiagnostiek, waaronder persoonlijkheidsonderzoek of onderzoek naar executief functioneren. Deze bestaan uit de volgende consulten.

ADHD onderzoek na intake

DisciplineDuurCodePrijs
1. WO-psycholoog 120 minutenCO0913507,01
2. GZ-psycholoog (GZ) of5 minutenCO004464,36
Psychotherapeut (Pt)5 minutenCO005260,91
3. Psychiater (PSa)45 minutenCO0402389,04
4. WO-psycholoog45 minutenCO0393230,07
5. GZ-psycholoog of45 minutenCO0434251,66
Psychotherapeut (Pt)45 minutenCO0442270,34
Totaal variant WO/GZ/PSa1442,14
Totaal variant WO/Pt/PSa1457,37

ASS onderzoek na intake

DisciplineDuurCodePrijs
1. WO-psycholoog 120 minutenCO0913507,01
2. GZ-psycholoog (GZ) of5 minutenCO004464,36
Psychotherapeut (Pt)5 minutenCO005260,91
3. WO-psycholoog120 minutenCO0913507,01
4. WO-psycholoog45 minutenCO0393230,07
5. GZ-psycholoog of45 minutenCO0434251,66
Psychotherapeut (Pt)45 minutenCO0442270,34
Totaal variant WO/GZ1560,11
Totaal variant WO/Pt1575,34

Psychodiagnostiek naar persoonlijkheid, cognitieve functies etc. wordt in een of meerdere modules gegeven die bestaan uit de volgende consulten.

Psychodiagnostiek modules

DisciplineDuurCodePrijs
1. WO-psycholoog 120 minutenCO0913507,01
2. GZ-psycholoog (GZ) of5 minutenCO004464,36
Psychotherapeut (Pt)5 minutenCO005260,91
Totaal variant WO/GZ571,37
Totaal variant WO/Pt567,92

Na het doorlopen daarvan wordt er een terugkoppeling gegeven door de WO-psycholoog die het onderzoek heeft afgenomen en de regiebehandelaar. Een terugkoppeling bestaat uit de volgende consulten.

Terugkoppeling psychodiagnostiek

DisciplineDuurCodePrijs
1. WO-psycholoog 45 minutenCO0393230,07
2. GZ-psycholoog (GZ) of45 minutenCO0434251,66
Psychotherapeut (Pt)45 minutenCO0442270,34
Totaal variant WO/GZ481,73
Totaal variant WO/Pt500,41

Al deze kosten maken deel uit van het door de overheid vastgestelde basispakket en dienen door uw verzekeraar vergoed te worden conform de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Wij raden u aan deze goed door te nemen. Soms stellen verzekeraars een machtigingsvereiste. U dient dan, meestal na de intake, een machtiging voor de door ons geadviseerde zorg aan te vragen.

Elk mens is uniek, daarom kan er in uw zorgtraject gevarieerd worden met nog niet in de straatjes genoemde verrichtingen. Zo kunt u denken aan het volgen van groepen, EMDR, consulten met een specialist etc. Indien van toepassing wordt dat met u besproken.

Wilt u een overzicht van de NZA tarieven voor onze individuele- en groepsconsulten? Klik dan hier om deze te downloaden (PDF).

No show-beleid
Afspraken dienen minimaal 48 uur van te voren worden afgezegd. Indien hier niet aan wordt voldaan berekenen we 50% door van het tarief dat staat voor het geplande consult.