Slapen lijkt zo vanzelfsprekend dat de meeste mensen zelden stilstaan bij de betekenis ervan. Pas wanneer de slaap verstoord raakt, dringt het probleem aan zich op.

Wie hebben er last van?
Slaapklachten komen veel voor: ongeveer 20 tot 30% van de mensen hebben er wel eens enkele dagen tot enkele weken last van. In de meeste gevallen gaan ze vanzelf over. Sommigen hebben veel langere tijd hinder van een gestoorde slaap. Op den duur komen zij in een vicieuze cirkel terecht. Slecht slapen kan leiden tot verminderde concentratie, vermoeidheid, emotionele spanning, angst, fysieke klachten of een sombere stemming. Dit kan weer zorgen voor toegenomen prikkelbaarheid en piekeren waardoor het slapen negatief wordt beïnvloed.

De slaapcursus is bedoeld voor mensen met een zogenaamde “primaire slaapstoornis”. Dit is een slaapprobleem dat wordt gekenmerkt door problemen met de slaapduur, slaapkwaliteit en het tijdstip van de slaap. Er zijn ook een aantal slaapproblemen die niet reageren op de aangeboden behandeling. Dat zijn slaapproblemen die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een lichamelijke aandoening of die samenhangen met drugs of alcoholproblematiek .

De cursus die wij aanbieden is bedoeld voor mensen met slaapklachten die een individuele behandeling te intensief vinden. De training bestaat uit 7 bijeenkomsten en wordt gegeven in kleine groepen. Tijdens de training wordt er ingegaan op de achtergronden van slaapproblemen en worden er tips en huiswerkopdrachten meegegeven.

De bijeenkomsten hebben de volgende opzet:

  1. Evaluatie van de slaap en bespreking van de huiswerkopdracht
  2. Theorie aan de hand van een thema ( zoals slaapmedicatie of bioritmiek)
  3. Oefening(en) bijvoorbeeld gedachtestoptechnieken
  4. Huiswerkopdracht

Wanneer u zich wilt aanmelden voor de slaaptraining wordt u op een wachtlijst geplaatst. Bij voldoende aanmeldingen krijgt u een uitnodiging voor deelname. De bijeenkomsten zijn wekelijks en duren ongeveer 1,5 uur. Ze vinden plaats op maandag van 13.00 uur tot 14.30 uur.

Mocht u deze slaapcursus individueel willen aangaan, dan kan dat ook. Daarvoor bestaat geen wachtlijst.

De slaapcursus wordt gegeven door Marlies Gommeren. Om u aan te melden of bij vragen kunt u rechtstreeks contact met haar opnemen via mail: mgommeren@ggzheuvelrug.nl