Kosten Psychodiagnostisch onderzoek (PO)

Naast individuele en groepsbehandeling bieden we bij GGZ Heuvelrug ook psychodiagnostisch onderzoek aan. Psychodiagnostisch onderzoek (PO) helpt om verklaringen te vinden, bijvoorbeeld als cliënten al langer problemen ondervinden in de omgang met anderen en in beroepsmatig functioneren. Het onderzoek kan onderdeel zijn van uw behandeling binnen GGZ Heuvelrug, maar het is ook mogelijk dat u speciaal voor dit onderzoek naar ons bent verwezen. In dit laatste geval zal er altijd eerst een intake plaatsvinden, waarin wij kijken of een PO inderdaad nodig is en hoe wij uw vraag het beste kunnen onderzoeken, zie Kosten intake.

Na de intake kan er binnen GGZ Heuvelrug onderzoek plaatsvinden naar ADHD, ASS of algemene psychodiagnostiek, waaronder persoonlijkheidsonderzoek of onderzoek naar cognitieve functies. Vooral onderzoek naar ADHD of ASS dient extra zorgvuldig te gebeuren. Het gaat hier immers om een mogelijke diagnose die voor u waarschijnlijk blijvend is.

Hoe een psychodiagnostisch onderzoek eruit ziet is van te voren moeilijk te voorspellen. Het gaat er immers niet alleen om of u aan een dergelijke diagnose voldoet maar ook om wie u bent en hoe u met deze diagnose kunt omgaan. Zo kan het zijn dat er extra onderzoek nodig is naar executieve functies, hoogbegaafdheid etc. Het onderzoek zal altijd bestaan uit 1 of meerdere onderzoeksmomenten en een adviesgesprek, waarin de psycholoog die het onderzoek heeft afgenomen samen met de regiebehandelaar een terugkoppeling geeft van de resultaten van het onderzoek.

Net als bij de intake en individuele behandeling is de setting waarin uw onderzoek plaatsvindt, het type beroep van de betrokken behandelaren en de duur van de consulten bepalend voor het tarief van uw sessie. Consulten binnen psychodiagnostisch onderzoek zijn altijd diagnostiekconsulten. Binnen GGZ Heuvelrug hanteren wij hierbij de maximumtarieven die zijn vastgesteld door de overheid.

 

Voor kosten psychodiagnostisch onderzoek ADHD, ASS, Persoonlijkheid en overig.

Klik hier voor een overzicht.

Verwijzer?

Bent u een verwijzer? Klik dan door naar Zorgdomein.

Contact

Praktijk Driebergen-Rijsenburg
Arnhemse Bovenweg 285 N
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Praktijk Veenendaal
Nijverheidslaan 1-3
3903 AL Veenendaal

t: 0343 - 522 667
f: 0343 - 522 607
info@ggzheuvelrug.nl