Kosten onderzoek en/of behandeling

GGZ Heuvelrug is een instelling die voornamelijk complexe zorgvragen behandelt. Het team is daarom multidisciplinair ingericht. Op deze manier kunnen we complexe problematiek diagnosticeren en behandelen. Uw verwijzer heeft u gericht naar deze multidisciplinaire setting verwezen.

Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Binnen GGZ Heuvelrug hanteren wij hierbij de maximumtarieven die zijn vastgesteld door de overheid, zie hier.

Het eerste intakegesprek wordt multidisciplinair (met een specialist) ingepland en ook zo geregistreerd en gedeclareerd. Op deze manier kunnen wij goed vaststellen welke zorgvraag u heeft en welke behandeling daarbij het meest passend is. Het kan zijn dat tijdens de intake blijkt dat u meer in aanmerking komt voor een monodisciplinaire behandeling. De setting waarin u vervolgens uw behandeling ontvangt wordt dan hierop aangepast naar monodisciplinair. Ook kan u tijdens uw behandeling van setting veranderen, bijvoorbeeld omdat u een extra discipline/behandelaar nodig heeft (bijvoorbeeld voor medicatie), of omdat u een discipline/ behandelaar minder nodig heeft  (bijvoorbeeld omdat een behandeldoel is bereikt). Dit wordt altijd tijdens een evaluatiegesprek met u besproken. De sessies vanaf het evaluatiegesprek worden vervolgens in de nieuwe setting geregistreerd en gedeclareerd. 

Voor kosten Intake Klik hier.
Voor kosten Individuele behandeling Klik hier.
Voor kosten 
Psychodiagnostisch onderzoek (PO) Klik hier.
Voor kosten Groepsbehandeling Klik hier.

Verwijzer?

Bent u een verwijzer? Klik dan door naar Zorgdomein.

Contact

Praktijk Driebergen-Rijsenburg
Arnhemse Bovenweg 285 N
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Praktijk Veenendaal
Nijverheidslaan 1-3
3903 AL Veenendaal

t: 0343 - 522 667
f: 0343 - 522 607
info@ggzheuvelrug.nl