Kosten onderzoek en/of behandeling

GGZ Heuvelrug is een instelling die voornamelijk complexe zorgvragen behandelt. Het team is daarom multidisciplinair ingericht. Op deze manier kunnen we complexe problematiek diagnosticeren en behandelen. Uw verwijzer heeft u gericht naar deze multidisciplinaire setting verwezen.

Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Binnen GGZ Heuvelrug hanteren wij hierbij de maximumtarieven die zijn vastgesteld door de overheid, zie hier.

Tijdens de intake wordt samen met u gekeken welke zorgvraag u heeft en welke behandeling daarbij het meest passend is. Tijdens een adviesgesprek krijgt u hierover een terugkoppeling en een behandelvoorstel op maat. Hierbij wordt ook bepaald of u in een monodisciplinaire (door één discipline) of een multidisciplinaire (meerdere disciplines) setting behandeld zult worden. Wanneer u tijdens uw behandeling een extra discipline/behandelaar nodig heeft (bijvoorbeeld voor medicatie), of een discipline/ behandelaar minder nodig heeft (bijvoorbeeld omdat een behandeldoel is bereikt) wordt uw behandeling resp. opgeschaald of afgeschaald. Dit wordt altijd tijdens een evaluatiegesprek met u besproken. De sessies vanaf het evaluatiegesprek worden vervolgens in de nieuwe setting geregistreerd en gedeclareerd.

Voor kosten Intake klik hier
Voor kosten Individuele behandeling Klik hier.
Voor kosten 
Psychodiagnostisch onderzoek (PO) Klik hier.
Voor kosten Groepsbehandeling Klik hier​.

Verwijzer?

Bent u een verwijzer? Klik dan door naar Zorgdomein.

Contact

Praktijk Driebergen-Rijsenburg
Arnhemse Bovenweg 285 N
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Praktijk Veenendaal
Nijverheidslaan 1-3
3903 AL Veenendaal

t: 0343 - 522 667
f: 0343 - 522 607
info@ggzheuvelrug.nl