Bij GGZ Heuvelrug zijn we altijd op zoek naar manieren om de zorg te verbeteren. Wij zien dat de wachtlijsten binnen de GGZ steeds langer worden, dat de zorg meer aangepast moet worden op het individu en dat de focus moet liggen op langetermijnoplossingen. Oplossingen voor deze problemen zoeken en ontwikkelen we binnen ons Living Lab: KOSMOS. Dit doen we samen met onze cliënten en samenwerkingspartners. In dit blog lichten wij graag toe wat dit inhoudt.

Living Lab en KOSMOS

Een Living Lab is een onderzoeksomgeving waarbij innovatie tegelijk met onderzoek plaatsvindt. Hierin komen nieuwe ideeën en concepten tot stand met behulp van de gebruikers. Dit heeft als voordeel dat de innovaties direct getest worden in levensechte situaties. Bovendien zorgt dit ervoor dat projecten allemaal volgens dezelfde richtlijnen worden opgepakt. 

Binnen GGZ Heuvelrug zal dit tot uiting komen in KOSMOS. De zes pijlers van KOSMOS staan voor:

  • Kort cyclisch
  • Duurzame Oplossingen
  • Schaalbaar
  • Maatwerk
  • Overeenkomstige menselijke kenmerken
  • Systematische oplossingen en/of troost

Kort cyclisch

Complexiteit vraagt om kort cyclisch samenwerken. Kort cyclisch samenwerken houdt in dat we in korte cycli iets doen of opleveren. Na elk van deze cycli krijgen we feedback. Dit gebeurt in een omgeving waarin we worden aangemoedigd om fouten te maken. Daardoor kunnen we snel leren en verbeteren.

Duurzame oplossingen

We investeren in duurzame oplossingen. Dat betekent dat de investering die we doen, op de lange termijn wordt terugverdiend. Dit zowel in kwaliteit van leven als in de daarbij horende kosten. Deze hangen niet alleen samen met gezondheid, maar ook met sociale en werk aspecten en alle andere ‘rollen’ die we als mens hebben.

Schaalbaar 

Oplossingen zijn schaalbaar. Van educatie bij mensen zonder klachten, tot het doorbreken van ziekmakende patronen. Alle projecten binnen KOSMOS zullen aangepast kunnen worden aan een in omvang veranderende gebruikersomgeving.

Maatwerk 

Dezelfde soort gezondheidsvragen worden gesteld door mensen met een verschillende persoonlijkheidsstijl, leerstijl, motivatie en een andere fase in het leven. Daardoor is er niet één antwoord! De uitdaging zit dan ook bij het aansluiten van de zorg bij die specifieke persoon, met zijn/haar eigen leerstijl en fase in het leven. Wij gaan met ons ecosysteem op zoek naar deze maatwerk oplossingen.

Overeenkomstige menselijke kenmerken

De aangeboden oplossingen zijn gericht op overeenkomstige (universele) menselijke kenmerken zoals het stress-systeem en het zien van een persoon in en door zijn context.

Systematische oplossingen en/of troost

De aangeboden antwoorden werken bottom-up met daarin het vertrouwen en geloof in het belang van systemische oplossingen en of troost (dit afhankelijk van de vraag). Daarmee streven we ernaar de client zoveel mogelijk te ondersteunen zelf om te gaan met de problemen waar hij tegenaan loopt. Daarna zijn direct omgeving, etc.

Voordelen voor cliënten 

Voor de client zelf zijn er een aantal voordelen:

  • Transparantie: de cliënt heeft zelf inzicht in zaken die relevant zijn. 
  • Actief bezig zijn met de behandeling: de cliënt gaat zelf actief aan de slag met een passend programma.
  • Eigen regie: de cliënt heeft zijn eigen zorg zelf in de hand. 
  • Maatwerk: het product wordt kort cyclisch met de klant ontwikkeld.

KOSMOS-projecten

Een voorbeeld van een KOSMOS-project is ‘Met Kracht in de Wacht’. Dit is een project om mensen die op de verschillende wachtlijsten staan alvast handvatten te geven om mee aan de slag te gaan. Zo bieden wij een luisterend oor en daar waar mogelijk advies. Dit programma is dan ook gericht op overeenkomstige menselijke hulp.

Een ander project dat binnen KOSMOS valt, is MindKing. Voor MindKing hebben wij een DIY (Do It Yourself) training ontwikkeld om chronische stress aan te pakken. In dit unieke programma leer je in 5 sessies hoe je zelf je stressniveau kan beïnvloeden en reguleren. Een perfecte oplossing om in je eigen tempo en binnen korte tijd je stress onder controle te krijgen!

Meer weten over KOSMOS?

Bent u of is uw organisatie geïnteresseerd in KOSMOS? Wij gaan graag de samenwerking aan. Neem contact op met ons voor meer informatie.