Het einde van het jaar nadert, waarmee ook de mogelijkheid bestaat om van zorgverzekering te wisselen. Dit is dan ook hét moment om nog eens goed na te denken over de zorgverzekering die het beste bij u past. U heeft namelijk zelf de keuze om voor de beste zorg te kiezen.

Vrije keuze in de zorg wordt steeds minder vanzelfsprekend. De macht van de zorgverzekeraars wordt alsmaar groter. Zij bepalen voor een groot deel welke koers zorgaanbieders moeten varen. Maar dit geldt niet als u kiest voor een zuivere restitutiepolis. Met een dergelijke verzekering heeft u maximale keuzevrijheid.

Van budgetpolis tot zuivere restitutiepolis
Er zijn diverse soorten zorgverzekeringen. Bij de budgetpolis bepaalt de zorgverzekeraar bij welke zorgaanbieder u terecht kunt, bij een zuivere restitutiepolis bepaalt uzelf wie u de zorg aanbiedt.

GGZ Heuvelrug gaat voor de beste zorg
Wij staan voor het bieden van de best mogelijke zorg. Omdat wij het belang van onze cliënten boven dat van de zorgverzekeraars stellen, hebben wij ook voor 2018 geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Heeft u een budget- of naturapolis? Dan wordt onze zorg beperkt vergoed. Kiest u voor een restitutiepolis? Dan worden uw zorgkosten (meestal voor een groot deel) vergoed. Let ook op de verschillende restitutiepolissen! Hiervoor verwijzen we u naar uw verzekeraar. Of lees dit artikel op de website van de Consumentenbond.

Kies in 2018 ook voor kwaliteit en stap over op een restitutiepolis. De keuze is aan u!

(Let op! De eventuele nieuwe polisvoorwaarden gelden dan voor trajecten die in 2018 worden opgestart. Dus niet voor trajecten welke in 2017 zijn begonnen en nog niet zijn afgerond.)