Een aantal weken geleden plaatsten wij een bericht op onze website over de sluiting van de wachtlijst voor de jeugdhulp. Dit bericht heeft onbedoeld voor commotie gezorgd.

Wij hadden het bericht geplaatst omdat wij als kleinschalige praktijk niet konden voldoen aan de plotseling toegenomen zorgvraag bij jeugd. Met de op dat moment beschikbare middelen konden wij niet de kwaliteit van zorg leveren waar wij als GGZ Heuvelrug voor staan. Omdat wij vreesden dat reeds lopende trajecten hiervan hinder zouden ondervinden, besloten wij over te gaan tot de drastische maatregel. Wij willen benadrukken dat jeugdigen wel altijd terecht konden en kunnen bij de overige GGZ-instellingen in onze regio.

Oplossing
Op 14 juli hebben wij gesproken met wethouder Marcel Fluitman (gemeente Zeist) namens de vijf gemeenten regio Zuidoost-Utrecht (Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist) over de toename van aanvragen voor GGZ-jeugdhulpverlening bij onze GGZ-praktijk. We zijn blij te kunnen melden dat we per direct een oplossing hebben gevonden voor de incidentele capaciteitsproblemen. Dit betekent dat wij onze wachtlijst weer openstellen en per geval zullen bekijken hoe we de beste zorg kunnen bieden. Want de beste zorg voor jeugd staat voorop.