Bij ons kom je veel verschillende therapievormen tegen. Eén van de nieuwere vormen is ACT. Dit staat voor Acceptance & Commitment Therapy. Je komt pas tot acceptatie nadat je eerst ervaren hebt ´wat er hier en nu is`. Daarna komt er ruimte om je aandacht te besteden aan die dingen die er werkelijk toe doen. Dat is de gedachte achter ACT.

ACT is aan het einde van de vorige eeuw ontwikkeld, waardoor het een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie is. De behandeling vindt plaats aan de hand van zes kernprocessen:

  • cognitieve defusie: je leert emoties en gedachten te scheiden van gedrag. Daardoor kun je anders handelen dan je gedachten je ingeven en krijg je de keuzevrijheid om je brein te volgen of niet.
  • mindfulness: je leert in het hier-en-nu je ervaringen waar te nemen en te ondergaan, zonder direct actie te moeten ondernemen om deze ervaringen te controleren of te vermijden.
  • acceptatie: je leert om niet meer te moeten vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven.
  • zelf-als-context: je leert jezelf in samenhang te zien met je omgeving, zodat je inziet dat je problemen niet zijn wie jij bent.
  • verhelderen van waarden: je leert bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit.
  • toegewijde actie of engagement: je bent bereid om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden die voor jou belangrijk zijn.

De kernprocessen van ACT staan met elkaar in verband en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Door deze processen zorgvuldig toe te passen, kan het ultieme doel van ACT bereikt worden: een hoge mate van psychologische flexibiliteit. Hoe flexibeler je bent, hoe makkelijker je om kan gaan met vervelende ervaringen en hoe beter je in staat bent om je leven in te vullen zoals jij dat zelf in gedachten hebt.

ACT als groepstherapie
Bij GGZ-Heuvelrug zijn we altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de beste zorg te leveren. Daarom zijn we sinds kort ook gestart met het aanbieden van ACT in groepstherapievorm. Groepstherapie is namelijk een zeer effectieve en efficiënte manier van behandeling geven. Deelnemers herkennen hun klachten in de verhalen van de anderen. Daardoor kunnen ze elkaar vaak verder helpen. Zij zijn immers zelf de expert van hun klachten. Ook ACT leent zich uitstekend voor deze vorm van therapie.

Heeft u nog vragen over ACT? Of wilt u uw interesse in deze therapievorm graag kenbaar maken? Neem dan contact met ons op!