Kinderen en ouderen

Soms spelen er klachten die samenhangen met een specifieke levensfase. Voor deze klachten hebben we duidelijke en helpende behandelmodules opgezet.

Intelligentieonderzoek
Voor wie: Jongeren van 4 tot 16 jaar waarvoor het belangrijk is om meer zicht te krijgen op de cognitieve capaciteiten.

Werkwijze: In de intake bespreken we wat de aanleiding is om intelligentieonderzoek te laten uitvoeren. Na de intake besluiten we welke diagnostische test we gebruiken om tot een goed beeld te komen. De afname bedraagt 1 onderzoeksochtend. De afname wordt gedaan door een academisch opgeleide en diagnostisch gekwalificeerde onderzoeker.

Resultaat: Een onderzoeksverslag met een sterkte-/zwakte analyse en advies.

Ouderdom of iets anders?
Voor wie: Voor iedereen die twijfelt over zijn cognitieve functies. Hoort mijn vergeetachtigheid bij het ouder worden of is er iets anders aan de hand? Word ik dement? Wat zijn de gevolgen van mijn lichamelijke ziekte (zoals de ziekte van Parkinson, een beroerte of MS) op mijn cognitieve vermogens?

Werkwijze: Gesprek met een neuropsycholoog, zo mogelijk samen met partner of een andere naaste, neuropsychologisch onderzoek met gerichte vragenlijsten.

Resultaat: Helder uitgelegd of het gaat om een cognitieve stoornis, en zo ja welke en hoe je die kunt begrijpen. Inzicht in sterke en minder sterke cognitieve vermogens.

Prijs: € 478,15

Deze module is ook beschikbaar via coaching door expert

Prijs: € 755,52

Deze module is ook beschikbaar via coaching door expert

Omgaan met cognitieve beperkingen van jezelf of naasten
Voor wie: Voor iedereen die cognitieve beperkingen ervaart en hier beter mee om wil leren gaan, zoals vergeetachtigheid of concentratieproblemen, moeite met overzicht of niet goed uit je woorden kunnen komen. Maar ook wie een naaste heeft met cognitieve beperkingen en handvaten wil hebben voor de omgang hiermee.

Werkwijze: Gesprekken met een neuropsycholoog, eventueel samen met partner of een andere naaste.

Resultaat: Inzicht in wat de cognitieve beperking voor gevolgen heeft in het dagelijks leven en hoe hier mee om kan worden gegaan. Leren compenseren voor de beperking en praktische adviezen om beter af te stemmen op de (on)mogelijkheden hierin.

Omgaan met verlies van lichamelijke functies
Voor wie: Ouder worden gaat vaak gepaard met verlies van lichamelijke functies en daarbij verlies van mogelijkheden, zelfstandigheid, mobiliteit. Deze module is voor iedereen die zich afvraagt hoe hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

Werkwijze: Gesprekken met een psycholoog, gericht op verliesverwerking.

Resultaat:  Je hebt geleerd hoe je op een andere manier met beperkingen in het lichamelijk functioneren om kunt gaan.

Duur: 5 sessies van 45 minuten
Prijs: € 472,20

Deze module is ook beschikbaar via coaching door expert

Duur: 5 sessies van 45 minuten
Prijs: € 472,20

Deze module is ook beschikbaar via coaching door expert

Euthanasie vragen?
Voor wie: Je bent met jouw huisarts in gesprek over euthanasie. Je huisarts twijfelt of er sprake is van een psychiatrische aandoening die eerst behandeld kan en moet worden of heeft twijfels of je nog goed in staat bent je eigen wil te bepalen.

Werkwijze: Gesprekken door een psychiater met jou en jouw naasten, bestudering van je levensgeschiedenis en ziektegeschiedenis en een schriftelijke rapportage daarvan voor jou en jouw huisarts.

Resultaat: Een schriftelijke rapportage voor jou en jouw huisarts met daarin beschreven of er sprake is  van een psychiatrische aandoening, en zo ja hoe die behandeld zou kunnen worden en een uitspraak over jouw wilsbekwaamheid.

Duur: 3 dubbele sessies (90 minuten)
Prijs: € 472,20

Deze module is ook beschikbaar via coaching door expert

Contact

Praktijk Driebergen-Rijsenburg
Arnhemse Bovenweg 285 N
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Praktijk Zeist
Laan van Beek en Royen 40
3701 AK Zeist

Praktijk Veenendaal
Nijverheidslaan 1-3
3903 AL Veenendaal

t: 0343 - 522 667
f: 0343 - 522 607
info@ggzheuvelrug.nl