Beroepsgerichte problematiek

Elk beroep heeft zijn specifieke risico’s. Dit geldt ook voor politiemedewerkers, brandweerlieden, ambulancemedewerkers en gezondheidszorgpersoneel. Speciaal voor deze beroepen bieden wij een behandeling op maat.

Weer met energie naar je werk!
Voor wie: Voor iedereen die minder energie heeft, zich uitgeput voelt en burn out klachten ervaart. Mogelijk ben je doorgegaan met werken totdat je het niet meer op kon brengen. Soms kunnen deze klachten leiden tot vastlopen op het werk. Ook kan vast lopen leiden tot incidenten die met de uitputting samenhangen. Tevens kan het zijn dat een conflict, waar je normaal wel uit zou komen, nu de stoppen doet doorslaan.

Werkwijze: Cognitieve gedragstherapie

Resultaat: Tijdens deze behandeling leer je geestelijke overbelasting voorkomen, ga je op zoek naar persoonlijke doelen en werk je aan het voorkomen van terugval.

Verwerk je nare gebeurtenis met BEPP voor politie en andere dienst- en hulpverleners.
De BEPP is een behandelvorm die speciaal is ontwikkeld voor politie en andere geüniformeerde beroepen en dienstverleners, door Professor B Gersons en het AMC. De behandeling wordt al vele jaren bij politiemedewerkers succesvol ingezet. De behandeling is even effect als de EMDR behandeling, maar werkt op een andere meer indirekte manier, waarbij het ophalen van de emotie ( boosheid, verdriet) een belangrijk onderdeel is. De behandeling is meer ingebed dan EMDR in uitleg, verwerking en reflectie. De behandeling bestaat in principe uit 16 sessies, maar dat kan individueel verschillen. Ontstaand is onderscheid gemaakt in blokken die vaak door elkaar heen lopen en individueel aangepast kunnen worden.
Deze behandeling is voor mensen die schokkende traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, waar zij nog zeer vaak en soms dagelijks last van hebben in de vorm van opdringende herinneringen. Vaak gaan zij ook gedrag vertonen waarbij zij bezigheden, contacten en plekken gaan vermijden om geen herinneringen aan het trauma te hebben.

Werkwijze: Er wordt gewerkt met de BEPP methode dat wil zeggen dat er eerst aandacht besteed wordt aan psycho-educatie en uitleg over wat traumatisering is. Daarna worden er sessies besteed aan de verwerking van het trauma met imaginaire exposure en het doen van schrijfopdrachten. Vervolgens is er aandacht voor de betekenisgeving van het trauma en de gevolgen daarvan. Tenslotte is er ook ruimte voor een afscheidsritueel waarna je deze periode in je leven kan afsluiten . Tijdens de behandeling wordt ook de partner zo veel mogelijk betrokken.

Resultaat: Na de module heb je je nare gebeurtenis verwerkt en een plek gegeven in je huidige leven, zodat je er geen last meer van hebt.

BEPP I: diagnostiek, psycho educatie en stabilisatie
De behandeling is voor mensen waarbij de diagnose PTSS ( over partiële PTSS) is gesteld. Als dat niet gedaan is, zullen er eerst 1-2 gesprekken moeten zijn over de klachten en hoe te duiden. Naast PTSS komt het vaak voor dat er ook andere klachten zoals depressie en angsten zijn.

BEPP II: verwerking van het trauma
Bij de imaginaire exposure wordt gewerkt met ontspanningsoefeningen om daarna in de verbeelding zo goed mogelijk terug te gaan naar de ‘traumatische ”gebeurtenissen. Daarnaast krijgt men een “schrijfopdracht ”om een brief te maken, met als doel verwerking.

BEP III: betekenisgeving en afsluiten
Het trauma en de gevolgen daarvan maken dat het leven niet meer is zoals daarvoor. Men heeft vaak de kwetsbaarheid van het leven ervaren en is meer dan voorheen bewust geworden van de dreiging die alledaags aanwezig kan zijn.

 

Contact

Praktijk Driebergen-Rijsenburg
Arnhemse Bovenweg 285 N
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Praktijk Zeist
Laan van Beek en Royen 40
3701 AK Zeist

Praktijk Veenendaal
Nijverheidslaan 1-3
3903 AL Veenendaal

t: 0343 - 522 667
f: 0343 - 522 607
info@ggzheuvelrug.nl