Aandacht & cognitie

Denk je dat je ADHD hebt of snap je je eigen intelligentie niet? Heb je veel oog voor details maar krijg je soms het hele plaatje niet rond? Leer jezelf kennen en zoek het samen met onze professionals uit.

Medicamenteuze behandeling
Voor wie: Wil je onderzoeken of je AD(H)D medicamenteus te beïnvloeden is? Een van onze psychiaters kan dan met je meedenken of dit je kan helpen. Indien dat het geval is, zal hij of zij de medicijnen aan je voorschrijven.

Werkwijze: Farmacotherapie. We baseren ons daarbij op de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door de beroepsvereniging.

Resultaat: Je hebt onderzocht of medicijnen de aanwezige AD(H)D klachten kunnen veranderen. De module wordt gevolgd door een advies aan jou en je verwijzer over hoe verder te gaan met behandeling door middel van medicijnen.

Wat heb ik?
Voor wie: Voor wie wil onderzoeken of het gaat om ADHD, een autistische stoornis of misschien iets anders.

Werkwijze: Gesprek met jou en je ouders of partner, psychologisch onderzoek met gerichte vragenlijsten, bestuderen van de opmerkingen op je schoolrapporten, psychiatrisch onderzoek.

Resultaat: Helder uitgelegd of het gaat om een stoornis, zo ja welke en hoe je die kan begrijpen. En vooral wat je er aan kan doen.

ADHD basic: Time Management
Voor wie: Iedereen met ADHD die zijn tijd goed wil leren gebruiken!

Werkwijze: Cognitieve gedragstherapie voor volwassenen met ADHD.

Resultaat: Je kan je plannen beter plannen en uitvoeren.

ADHD verdieping: Structureren en Plannen
Voor wie:  Iedereen met ADHD die zijn werk en spullen wil organiseren en activiteiten wil leren inplannen.

Werkwijze: Cognitieve gedragstherapie voor volwassenen met ADHD.

Resultaat: In deze training leer je vaardigheden aan en leer je hulpmiddelen gebruiken, die je nodig hebt om werkzaamheden te organiseren en taken te plannen.

Deze module is ook beschikbaar via coaching door expert

Deze module is ook beschikbaar via coaching door expert

Hoe gaan mijn partner en ik hier mee om?
Voor wie: Voor degene die een diagnose ADHD of Autisme heeft gekregen samen met zijn partner of gezin.

Werkwijze: Psycho-educatie en systheemtherapie.

Resultaat: Zowel jij als je partner of gezinsleden kunnen beter omgaan met de lastige kanten van deze stoornis.

Oog voor mijn zieke familie-lid zonder mezelf uit het oog te verliezen
Voor wie: ouders, broers/zussen en/of partner van iemand die langdurig problemen heeft ten gevolge van een autismespectrum stoornis.

Werkwijze: In gesprekken met een psychiater krijg je uitleg over de stoornis en wat daarvan de gevolgen zijn voor iemands functioneren, bijvoorbeeld op het gebied van zelfzorg, autonomie en communicatie. We inventariseren de zaken waar je tegen aanloopt en bedenken manieren om daar mee om te gaan.

Resultaat: Je bent beter in staat de zorg voor jouw familielid te dragen, zonder overbelast te raken.

Deze module is ook beschikbaar via coaching door expert

Deze module is ook beschikbaar via coaching door expert

Contact

Praktijk Driebergen-Rijsenburg
Arnhemse Bovenweg 285 N
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Praktijk Zeist
Laan van Beek en Royen 40
3701 AK Zeist

Praktijk Veenendaal
Nijverheidslaan 1-3
3903 AL Veenendaal

t: 0343 - 522 667
f: 0343 - 522 607
info@ggzheuvelrug.nl