Kosten

LET OP: verandering bekostiging GGZ per 1-1-2022. Klik hier voor meer informatie.

GGZ Heuvelrug heeft er voor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Wij hebben die vrijheid nodig om zoveel mogelijk zelf te bepalen hoe we de zorg aan U het beste gestalte kunnen geven. Daarbij kunnen wij de regelzucht, die verzekeraars in hun contracten afdwingen, niet gebruiken. Uw voordelen zijn; Niet de wensen van uw verzekeraar maar uw wensen staan centraal. Wij hebben geen budgetplafond en kunnen daardoor onze wachttijden korter houden. Nadelen zijn; dat u, afhankelijk van uw verzekeraar, soms een deel van de kosten zelf moet betalen. Bij een zuivere restitutie polis wordt onze factuur geheel vergoed (afgezien van het eigenrisico), bij een budgetpolis kan de eigen bijdrage oplopen tot rond de 35%.

Binnen de GGZ kennen we de Generalistische Basis GGZ voor milde niet gecompliceerde aandoeningen die veelal klachtgericht kunnen worden behandeld. De behandelduur en intensiteit is beperkt. Daarnaast is er de Specialistische GGZ voor ernstigere en/of complexere problemen. Behalve klachtgerichte behandelingen wordt er ook vaker persoonsgericht behandeld.

Generalistische Basis GGZ
De GBGGZ kent vier zorgproducten met tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Afhankelijk van de zorgvraag wordt de cliënt binnen één van deze producten behandeld. Zowel de directe tijd (consulten) als de indirecte tijd (bv. overleg, rapportage en administratie) valt binnen deze producten. De nota van een zorgproduct wordt aan het eind van de behandeling ingediend. Wij berekenen de actuele NZa-tarieven.

Specialistische GGZ
De SGGZ, complexe zorgvragen kent een uitgebreidere vergoedingsregeling. De NZa heeft bepaald dat de kosten voor deze zorg volgens strikte regelgeving in rekening gebracht worden middels zogenaamde Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s). Zowel de directe tijd (consulten, consultatie van andere specialisten) als de indirecte tijd  (bv. overleg, rapportage en administratie)  valt binnen de DBC’s. De hoogte van de factuur is afhankelijk van de diagnose en de staffel waar de hoeveelheid geregistreerde tijd in valt. De nota voor een DBC wordt aan het eind van de behandeling ingediend, of uiterlijk na 1 jaar als u dan nog in behandeling bent. Voor een behandeling die langer dan 1 jaar duurt wordt een vervolg-DBC geopend. > Tarieven Specialistische GGZ

Vrije Lijn
Naast verzekerde zorg bieden wij ook psychologische behandeling en andere diensten zoals, relatie therapie, hulp bij burn-out, identiteitsproblemen, supervisie, coaching, counseling en begeleiding. Kijk bij aanbod voor meer informatie.

Wanneer wordt de zorg vergoed?
In het basispakket wordt de zorg alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden.

Verwijsbrief
Om in aanmerking te komen voor  vergoeding door de zorgverzekering, heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts, bedrijfsarts, of bureau jeugdzorg. Deze verwijsbrief moet gericht verwijzen naar de Generalistische Basis- of naar de Specialistische GGZ. De verwijsbrief moet voor de eerste afspraak door ons secretariaat ontvangen zijn.

Psychische stoornis
De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. Wanneer na verwijzing blijkt dat er toch geen sprake is van een stoornis, dan krijgt u alleen de intake vergoed. U wordt dan terugverwezen naar de huisarts of u kiest ervoor om de behandeling verder zelf te betalen.

Uitgesloten stoornissen
Het college voor zorgverzekeringen scherpt jaarlijks aan wat valt onder verzekerde zorg. De behandeling van sommige stoornissen wordt daardoor niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen (bijv. burn out), relatieproblematiek, sommige angststoornissen en sommige seksuele stoornissen. U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.

Verplicht eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,00. Dat betekent dat u de eerste € 385,00 van zorg uit het basispakket zelf betaalt (behalve de kosten van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, deze kosten krijgt u altijd vergoed).

No-show
Wilt u een afspraak afzeggen, dan moet u dit minimaal 48 uur van te voren doen. Als wij niet direct bereikbaar zijn dan kunt u de voicemail inspreken of per e-mail aan ons doorgeven. Doet u dit niet, dan zijn wij genoodzaakt om 55 euro in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Factuur en vergoeding
U krijgt na afloop van het zorgtraject een factuur toegestuurd die u zelf dient te betalen. GGZ-Heuvelrug heeft de debiteurenadministratie uitbesteedt aan Famed. Kijk voor meer informatie of vragen over betaling via Famed op www.famed.nl. Deze factuur kunt u indienen bij uw verzekeraar. Heeft u een restitutiepolis (vrije keuze polis), die GGZ niet uitsluit, dan worden de kosten van de door ons geboden zorg meestal geheel vergoed. Heeft u een ander soort polis, zoals een budget- of een naturapolis, dan worden de kosten 65 resp. 80% vergoed.

Wij raden u aan om bij uw zorgverzekeraar na te vragen hoeveel procent er vergoed wordt van een factuur van een niet gecontracteerde GGZ instelling en wat de overige voorwaarden zijn

Lees meer over een factuur
Voorbeeld van een DBC-factuur